6.

היא עולה מצביונה היחודי
עצמיותי, ומוצאת עצמה
כהתגלות עולם
בתוך כוחות הזמן והחלל;
העולם, מראה לי בכל מקום
כתמונת אב אלוהית
את האמת של דמותי שלי.
< הקודם | הבא >