10.

אל הגבהים הקיציים
מתעלה ישות החמה המאירה;
היא נושאת את רגשותי האנושיים
איתה אל מרחביה.
בפנימיותי מרטיטה ומתגלה
תחושה, שבמעורפל מבשרת,
אי פעם עוד תדע:
כעת חשה אותך ישות אלוהית.
< הקודם | הבא >