18.

האם יכול אני להרחיב את הנפש
כך שתוכל לחבר עצמה
למילת זרע העולמות שנתקבלה?
בלב אני יודע, שעלי למצוא כוח,
לעצב כראוי את הנפש,
כדי שתעשה מלבוש לרוח.
< הקודם | הבא >