20.

כך לראשונה מרגיש אני את ישותי,
שבהיותה מרוחקת מהווית העולם
בתוך עצמה את עצמה מכבה
ובבנותה רק על יסודותיה שלה
בתוך עצמה את עצמה נאלצת להמית.
< הקודם | הבא >