21.

אני מרגיש עוצמה זרה המופרית
ומתחזקת ומעניקה לי את עצמי,
את הזרע המבשיל אני חש
וידיעת-לב מלאת אור אורגת
בפנימיות את עוצמת עצמיותי.
< הקודם | הבא >