22.

האור ממרחבי עולם
ממשיך לחיות בעוצמה בפנים;
לאור של נפש נהיה
ולמעמקי הרוח מאיר,
כדי להניב פירות,
שאת עצמיות האדם מעצמיות העולם
במהלך הזמן יבשילו.
< הקודם | הבא >