25. 22.9

אני יכול עתה לעצמי להשתייך
ואת אורי הפנימי להקרין
במחשכי חלל וזמן.
ישות הטבע נוטה לישון,
על מעמקי הנפש להתעורר
ולשאת ערים את להט השמש
אל מטרי החורף הקרים.
< הקודם | הבא >