26. 29.9 חג מיכאל

טבע, את הוויתך האמהית,
אני נושא במהות רצוני;
ועצמת האש של רצוני,
מחשלת את דחפי רוחי,
כך שיולידו תחושת עצמיות
שתשא את עצמי בי.
< הקודם | הבא >