28. 13.10

אני יכול, בחיותי מחדש בפנימיותי,
לחוש את מרחבי ישותי שלי
ולהעניק אור מחשבה עז
הקורן מכוח השמש של הנפש
לפתרון חידות חיים,
למילוי כמה משאלות
שתנופת תקוותן אבדה כבר.
< הקודם | הבא >