29. 20.10

ללבות בחזקה בעצמי
את אור החשיבה בפנימיותי,
לפענח את משמעות התנסויותי
מתוך מעיין כוחה של רוח העולם,
זאת עבורי ירושת הקיץ
שלוות הסתיו וגם תקוות החורף.
< הקודם | הבא >