34. 24.11

לחוש את שנשמר מקדם,
בחשאי מתחיה בפנימיותי
עם עצמיות שזה עתה נולדת;
הוא יעורר כוחות מהעולם
ויזרימם לעבודת חיי
וכך בהתהוותו, אותי בהוויה יטבע.
< הקודם | הבא >