35. 1.12

האם יכול אני את ההוויה לדעת
כך שתגלה עצמה מחדש
בדחף היוצר של הנפש?
אני מרגיש, שכוח ניתן לי,
לשלב בענווה את עצמיותי
כאיבר בעצמיות העולם.
< הקודם | הבא >