36. 8.12 חורף

במעמקי ישותי דוברת
להתגלות שואפת
במסתורין, מילת העולמות:
הגשם את תכלית עבודתך
עם אור רוחי שלי
להקריב את עצמך דרכי.
< הקודם | הבא >