38. 22.12

אני חש שסר הכשף
מילד הרוח ברחם הנפש,
בנהרת הלב נולדה
מילת העולמות הקדושה
הפרי השמימי של התקוה,
הצומח בחדוה למרחבי תבל
מן הקרקע האלוהית של נשמתי.
< הקודם | הבא >