39. 29.12

בהתמסרי להתגלות הרוח
זוכה אני באור של ישות העולם,
כוח המחשבה גובר,
בהתבהרה היא מעניקה לי את עצמי,
ומתוך עוצמת החשיבה מתעוררת
ומשתחררת תחושת עצמיותי.
< הקודם | הבא >