40.

ובהיותי במעמקי הרוח,
אזי בקרקעית נפשי,
מתוך עולמות האהבה של הלב,
מתמלאת אשלית העצמיות הריקה
בכח האש של מילת העולמות.
< הקודם | הבא >