43.

במעמקי החורף מתחממת
ישותה האמיתית של הרוח,
היא מעניקה לזוהר חיצוניות העולם
דרך כוחות הלב את ממשות הקיום;
על אף קור החורף מתעצמת
אש הנפש בפנימיות האדם.
< הקודם | הבא >