סמל מוסד
שם ביה"ס
הכיתה
מספר תלמידים
שם נציג/ת הכיתה
טלפון נציג/ת הכיתה
שם מנהל/ת
נייד מנהל/ת